Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Miladina Trifunovića za ratni zločin

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu, kojom se optuženi Miladin Trifunović tereti da je počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke a) i k) u vezi sa članom 180. stav 1., članom 30. i članom 31. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

U optužnici se, pored ostalog, navodi da je optuženi Miladin Trifunović od početka jula 1992. do 16. decembra 1992. godine, za vrijeme oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske (VRS) i Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH), postupao suprotno pravilima međunarodnog prava kršeći odredbe Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata.

U okviru širokog i sistematskonapada VRS na civilno muslimansko stanovništvo opštine Vogošća i Ilijaš optuženi je, znajući za taj napad i da njegove radnje čine dio tog napada, kao komandant Vogošćanske (Crnovrške) brigade VRS-a, u cilju nanošenja velikih patnji i povreda fizičkog integriteta civilnih lica, planirao, naređivao, podstrekavao i pomagao širok i sistematski napad protiv civilnog muslimanskog stanovništva opštine Vogošća i Ilijaš, navedeno je u optužnici.

M. N.

(NovaSloboda.ba)