Povodom Dana nauke, položeno cvijeće na spomenik nobelovca Vladimira Preloga

U povodu Dana nauke, delegacija Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, predvođeno ministricom Elvirom Dilberović, položilo je cvijeće na spomenik nobelovca Vladimira Preloga u mostarskom Parku nobelovaca.

Ministrica Dilberović podsjetila je da je odlukom Vlade FBiH 12. decembra, dan kada je 1975. godine Vladimiru Prelogu uručena Nobelova nagrada za hemiju, proglašen Danom nake u Federaciji BiH.

“Po prvi put obilježavamo Dan naukeu Federaciji BiH. Mislimo da je ovo najbolji način da odamo počast ljudima koji su živjeli za nauku i za otkrića, da potaknemo današnju omladinu i da uputimo poruku kako nauka ne pozna ni ime, ni prezime, ni etnicitet, ni religijsku pripadnost. Nauka je nešto što doprinosi razvoju cijeloga društva”, kazala je ministrica Dilberović.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, putem kantonalnih ministarstava obrazovanja, preporučilo je svim osnovnim i srednjim školama, te visokoškolskim ustanovama u FBiH da na Dan nauke dio nastave posvete nobelovcu Vladimiru Prelogu i općenito značaju nauke.

Vladimir Prelog rođen je u Sarajevu 1906. godine, gdje je živio do 1915. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Zagrebu, a diplomu inženjera hemije stekao je 1928. godine na Tehničkoj visokoj školi u Pragu, gdje je 1929. godine i doktorirao.

Od 1935. do 1942. godine, radio je na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega je prihvatio poziv nobelovca Lavoslava Ružičke i otišao u Zurich, na Saveznu tehničku školu (ETH), gdje je od 1942. godine bio prvo docent, od 1947. vanredni, a od 1950. godine redovni profesor organske kemije. Nakon odlaska Ružičke u penziju, 1957. godine, preuzeo je kabinet Laboratorije za organsku hemiju (1957–65).

Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja za svoj naučnii rad, a kruna je Nobelova nagrada za hemiju, za istraživanja stereokemije organskih molekula i reakcija, koju je 1975. godine podijelio s britanskim naučnikom J. W. Cornforthom.

Umro je u Zurichu 1998. godine.

(Fena)