Smanjena budžetska izdvajanja za istraživanje i razvoj

U Bosni i Hercegovini u 2018. godini budžetska izdvajanja institucija koje finansiraju aktivnosti istraživanja i razvoja iznosila su 19.178.129 KM, što je više za oko dva miliona KM u odnosu na planirana budžetska sredstva za istraživanje i razvoj u 2019. godini. 

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, budžetska sredstva institucija su u 2018. bila namijenjena najviše sektoru visokog obrazovanja (68,2 posto), a zatim slijedi državni sektor sa namijenjenih 26,4 posto budžetskih sredstava. Ostala budžetska sredstva su namijenjena poslovnom sektoru – 2,5 posto i neprofitnom sektoru – 2,3 posto.

Najviše budžetskih sredstava institucija, prema društveno-ekonomskim ciljevima, utrošeno je u obrazovanje (55,5 posto).

Planirana budžetska sredstva za istraživanje i razvoj u 2019. godini iznose 16.989.380 KM i prema društveno-ekonomskim ciljevima, većina sredstava planirana je u oblasti obrazovanja (55,9 posto).

(Fena)