Skupština HNK-a usvojila rebalans budžeta za 2019. godinu

Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila je danas Prijedlog izmjena i dopuna budžeta za za 2019. godinu u iznosu od 242.494.657 maraka, a o Nacrtu budžeta i Nacrtu izvršenja budžeta za 2020. godinu raspravljaće u petak, na vanrednoj sjednici.

Rebalans budžeta je povećan za skoro 20 miliona maraka, koje će biti usmjerene za projekte prosvjete, kulture i sporta, prema jedinicama lokalne samouprave, kao i na kapitalne izdatke u oblasti putne infrastrukture i drugo.

Predsjedavajući Skupštine HNK-a Šerif Špago istakao je kako su se klubovi uspjeli usaglasiti da na današnju sjednicu bude uvršten Prijedlog izmjena i dopuna budžeta za 2019. godinu, s kojim su upoznati tek u ponedeljak, a da Nacrt budžeta i Nart zakona o izvršenju budžeta za 2020. godine, koji je Vlada HNK-a usvojila, takođe, u ponedeljak, bude planiran na sljedećoj vanrednoj sjednici u petak.

Na sjednici je usvojen i Izvještaj o izvršenju budžeta HNK-a za 2018. godinu i Izvještaj o izvršenju tekuće rezerve budžeta HNK-a za 2018. godinu.

Takođe, usvojen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o koncesijama kojim se, u cilju efikasnijeg i jednostavnijeg provođenja procedure dodjele koncesije po samoinicijativnoj ponudi, razdvaja rok podnošenja zahtjeva za preispitivanje odluke o dodjeli koncesije u postupku po samoinicijativnoj ponudi od postupka javnog poziva za dodjelu koncesije, odnosno nadmetanja po pozivu.

(Fena)