Skupština HNK-a prihvatila Nacrt budžeta HNK-a za 2020. godinu

Skupština HNK-a prihvatila je u petak Nacrt budžeta HNK-a za 2020. godinu.

Prema riječima predsjednika Vlade HNK-a Nevenka Hercega, proračun je planiran u iznosu od 239,99 miliona maraka i u odnosu na 2019. godinu veći je za oko 17 miliona maraka.

“Najveći dio tog uvećanja ide za plate i doprinose budžetskih korisnika, kao rezultat kolektivnih ugovora potpisanih sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i sa sindikatima policije i državnih službenika. Takođe, značajno uvećanje, oko dva miliona maraka grant sredstava, ide za bolnice i domove zdravlja, 4,5 miliona za izvršne sudske presude i dva miliona maraka za sport i kulturu”, izjavio je Herceg prije početka sjednice Skupštine.

Herceg je dodao kako će Vlada HNK-a razmotriti sve primjedbe skupštinskih poslanika, te da očekuje da će Prijedlog budžeta biti usvojen na sljedećoj sjednici Skupštine, koja bi se trebala održati do kraja godine.

Predsjednik Skupštine HNK-a Šerif Špago kazao je kako je u budžetu planiran značajan iznos za podsticaje privredi, poljoprivredi, ugostiteljstvu i turizmu.

“Ovo je možda prilika da Vlada promijeni način podsticaja za zapošljavanje, da podstičemo zapošljavanje mladih ljudi s biroa u privatnim firmama, koje će godinu dana zadržati inženjere svih struka kako bi većina njih, zavisno od rezultata njihovog rada, ostajala u tim firmama”, istakao je Špago.

Dodao je kako se više novca mora usmjeriti i u obrazovanje.

“Ono na čemu ću inzistirati je povećanja grant sredstava za javne visokoškolske ustanove (Sveučilište u Mostaru i Univerzitet “Džemal Bijedić”), kao i na popunu radnih mjesta prema sistematizaciji u Pedagoškim zavodu Mostar i Zavodu za školstvo Mostar, čiji bi stručni kadar u budućem periodu trebao raditi na novim nastavnim planovima i programima, što nam je itekako potrebno, s obzirom na ostvarene rezultate bh. učenika na PISA istraživanju”, rekao je Špago.

Zamjenik predsjedavajućeg Skupštine HNK-a Tomislav Martinović najavio je kako će od Vlade HNK-a zatražiti da razmotri mogućnost izdvajanja sredstava za nabavku besplatnih udžbenika.

“Mi moramo poboljšati status i roditelja i djece barem do jednog nivoa. Otvorićemo i pitanje upisnina za studente koji studiraju na dvije javne visokoškolske ustanove u Mostaru, da vidimo kolike su naše mogućnost da kroz budžet participiramo u pokrivanju tih troškova”, kazao je Martinović.

S obzirom da se u 2020. godini očekuje usvajanje Zakona o pravima osobama s posebnim potrebama, Martinović je kazao kako će se nastojati u budžetu rezervirati dio sredstava za provođenje tog zakona.

(Fena)