Usvojen Prijedlog budžeta HNK-a i Prijedlozi rebalansa finansijskog plana ZZO

Vlada HNK-a je, na današnjoj sjednici, utvrdila Prijedlog budžeta HNŽ i Prijedlog Zakona o izvršenju budžeta za 2020. godinu, koji će biti upućeni u skupštinski postupak, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Takođe, usvojen je Prijedlog Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a za 2019. godinu u iznosu 141.862.000 KM.

Usvojeni su, takođe, Prijedlog Finansijskog plana u iznosu 148.250.000 KM i Prijedlog Odluke o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2020. godinu.

Nakon što je Skupština HNK-a potvrdila Izmjene i dopune budžetaza 2019. i Nacrt budžetaza 2020. godinu, usvajanjem finandijskih dokumenata Zavoda osigurani su potrebni finandijski preduslovi kako bi se u cijelosti mogao ispoštovati dio obaveza koje je Vlada preuzela potpisivanjem kolektivnih ugovora sa sindikatima zdravstva. Tokom rasprave, naglašeno je kako se radi o značajnim izdvajanjima s ciljem poboljšanja materijalnog statusa bolničkih i zdravstvenih ustanova i njihovih uposlenika, što je u konačnici usmjereno na podizanje kvaliteta usluga koje građani dobijaju u sklopu zdravstvenog sistema.

(NovaSloboda.ba)