Upravni odbor ZZO HNK-a usvojio rebalans za 2019.godinu i Finansijski plan za 2020. godinu

Upravni odbor ZZO HNK-a usvojio je Odluku o utvrđivanju cijene usluge za izdavanje lijekova s Pozitivne liste lijekova HNK-a za 2020. godinu, rebalans Finansijskog plana za 2019. godinu, Plan javnih nabavki za 2020. godinu, Finansijski plan za 2020. godinu, te Plan rada Stručne službe Zavoda za 2020. godinu.

Predložene izmjene i dopune Finansijskog plana za 2019. godinu, kao i Finansijski plan Zavoda za 2020. godinu obrazložio je direktor Zavoda Rade Bošnjak.

“Odgovornim i domaćinskim odnosom, kao i profesionalnim upravljanjem, i ove godine smo ostvarili pozitivan finansijski rezultat i to od 12.800.000 KM. Taj pozitivan finansijski rezultat posljedica je više ostvarenih prihoda u odnosu na plan prihoda i nižih rashoda, takođe, u odnosu na plan. Od ovih 12.800.000 KM transferisaćemo ugovornim zdravstvenim ustanovama 9.200.000 KM u vidu jednokratne finansijske pomoći za podizanje kvaliteta usluga zdravstvene zaštite, dok ćemo preostala 3.500.000 KM prenijeti u finansijski plan Zavoda za 2020. godinu na prihodovnu stranu. Prenesena sredstava omogućiće da se zdravstvenim ustanovama, od početka 2020. godine pa na dalje, podigne ugovorno finansiranje za 6.000.000 KM u odnosu na 2019. godinu. Važno je istaći kako je planirano povećanje obima finansiranja prava osiguranika za 1.719.000 KM, a isto se odnose na lijekove s pozitivne Liste lijekova, ortopedska pomagala, liječenje izvan kantona, bolovanje do i preko 42 dana, kao i povećanje cijene plaćanja usluge izdavanja lijekova s Liste lijekova ugovornim apotekama s dosadašnjih 1,5 KM na 1,65 KM. Pored ntihh povećanja na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“ planirana su 3 miliona. KM. Ova sredstva Zavod će, u januaru 2020. godine, jednokratno transferisati zdravstvenim ustanovama u svrhu daljeg podizanja kvaliteta zdravstvene zaštite“, rekao je Bošnjak.

(NovaSloboda.ba)