Podignuta optužnica protiv Dragana Mektića i još tri osobe za zloupotrebu položaja

Tužilac Posebnog odjela za organizovani kriminal, privrednii korupciju Tužilaštva BiH, podigao je optužnicu protiv Dragana Mektića, rođenog 1956. godine u mjestu Dragalovci, opština Doboj, u svojstvu ministra bezbjednosti, Igora Golijanina, rođenog 1979. godine u Sarajevu, u svojstvu šefa Kabineta ministra u Ministarstvu bezbjednosti, Samira Agića,   rođenog 1968. godine u Travniku, u svojstvu pomoćnika ministra u Ministarstvu bezbjednosti i Edina Garaplije, rođenog 1968. godine u mjestu Pljevlja, Crna Gora, u svojstvu odgovorne osobe i vlasnika Instituta za zaštitu od požara i eksplozija- INZA d.o.o. Sarajevo, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Nakon istrage, koju je Tužilaštvo provelo nakon dostavljene prijave Federalne uprave policije (FUP) FBiH, o nezakonitostima u radu odgovornih osoba u Ministarstvu bezbjednosti BiH, podignuta je optužnica protiv 4 osobe, koje se terete da su u saučesništvu počinile krivična djela i to: 

Optuženi Dragan Mektić i Samir Agić produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 3. KZ BiH, optuženi Igor Golijanin produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 2. KZ BiH i optuženi Edin Garaplija produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 3. a u vezi sa članom 31 KZ BiH.

Prema navodima optužnice, ove osobe su zloupotrebom položaja i ovlaštenja počinile krivično djelo visoke korupcije koja šteti međunarodnom ugledu Bosne i Hercegovine, a dokumentovana su različita vršenja zloupotrebe položaja ili ovlaštenja najviših državnih dužnosnika i službenika u Ministarstvu bezbjednosti BiH prilikom realizovanja međudržavnog Projekta prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva, a koji je finansiran od strane delegacije Evropske unije u BiH a vrijednost projekta iznosila je 198.454,51 eura.

Optuženi se terete za zloupotrebe položaja ili ovlaštenja i gruba kršenja Zakona o javnim nabavkama, Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave u BiH, Zakona o državnoj službi u institucijama BiH i internih propisa Ministarstva bezbjednosti BiH prilikom realizacije navedenog projekta- odnosno nabavke opreme za vatrogasne kapacitete, angažovanja ljudskih resursa, odnosno fizičkih i pravnih osoba, u okviru aktivnosti projekta, kao i postupaka nabavke materijala od interesno povezanih osoba i bliskih srodnika, na koji način su ostvarivali nezakonitu imovinsku korist.

Ukupna pričinjena šteta iznosi 244.764, 21 KM.  ​

Tužilaštvo će navode optužnice dokazivati pozivanjem 31 svjedoka i prilaganjem  140 materijalnih dokaza.

M. N.

(NovaSloboda.ba)