Prijedlog budžeta za 2020. godinu pred poslanicima Skupštine HNK-a

Pred poslanicima Skupštine HNK-a, na današnjoj sjednici, naći će se Prijedlog budžeta HNK-a za 2020. godinu i Prijedlog Zakona o izvršenju budžeta HNK-a za 2020. godinu,,

Naa dnevnom redu naći će se i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a za 2019. godinu, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a za 2020. godinu, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a za 2020. godinu, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Službe za zapošljavanje HNK-a za 2019. godinu, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o Izvršenju izmjena i dopuna Finansijskog plana Službe za zapošljavanje HNK-a za 2019. godinu, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Službe za zapošljavanje HNK-a za 2020. godinu,  Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izvršenju Finansijskog plana Službe

za zapošljavanje HNK-a za 2020. godinu, Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za zaštitu okoline HNK-a za 2020. godinu i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izvršenju Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoline HNK-a  za 2020. godinu.

(NovaSloboda.ba)