Skupština HNK-a usvojila budžet za 2020. godinu

Poslanici Skupštine HNK-a usvojili su na današnjoj sjednici budžet Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2020. godinu u iznosu od 240.279.240 KM i Zakon o izvršenju budžeta za 2020. godinu.

Takođe, data je saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana za 2019. godinu, Finansijski plan za 2020. godinu i Odluku o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK.

Skupštinski poslanici dali su saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana i Odluku o Izvršenju izmjena i dopuna Finansijskog plana Službe za zapošljavanje HNK za 2019. godinu  te na Finansijski plan i Odluku o izvršenju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje HNK za 2020. godinu.

Saglasnost je data i na Finansijski plan i Odluku o izvršenju Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoline HNK-a za 2020. godinu.

Budžet za 2020. godinu veći je za oko 17 miliona KM u odnosu na onaj iz 2019. godine i uglavnom će biti utrošen za plate i doprinose budžetskih korisnika, kao rezultat kolektivnih ugovora potpisanih sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i sa sindikatima policije i državnih službenika.

Budžetom za 2020. godinu predviđeno je povećanje sredstava za vansudske nagodbe, kao i povećanje izdvajanja za Sveučilište u Mostaru i Univerzitet “Džemal Bijedić”, stipendiranje učenika i studenata i značajno povećanje sredstava za projekte kulture i sporta. 

Budžet je usvojen sa 4 glasa protiv od strane opozicije, koja smatra kako skupština raspolaže budžetom proizvoljno, te da kroz javne rasprave nisu bili uključeni i građani o čijem novcu se u konačnici i radi.

(NovaSloboda.ba)