Akademik Dejan Milošević održao predavanje o ulozi, značaju i promociji nauke u BiH

Na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru održano je javno predavanje o izuzetno značajnoj temi za razvoj i napredak naše zemlje – o ulozi, značaju i promociji nauke u Bosni i Hercegovini. Gost predavač bio je akademik prof. dr. Dejan Milošević, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i član Evropske akademije nauka i umjetnosti, te dobitnik brojnih nagrada i priznanja, uključujući i  Državnu nagradu u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini za uspjehe na međunarodnom planu (2018. godine), Georg Forster Research Award (2018. godine) i Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva za doprinos u oblasti nauke i obrazovanja (2011. godine).

Na predavanju, koje je održano u amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, prisustvovalo je preko stotinu studenata/studentica i nastavnog osoblja Univerziteta, uključujući i menadžment Univerziteta u sastavu rektor, prof. dr. Elvir Zlomušica, prorektorica za naučno-istraživački rad, prof. dr. Rebeka Kotlo, prorektor za nastavu i nastavno-naučna pitanja, prof. dr. Senad Rahimić, prorektor za finansije, prof. dr. Veldin Ovčina i prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, prof. dr. Maja Kazazić, te generalni sekretar Univerziteta, dipl. iur. Alim Abazović.

Prisutni su imali priliku čuti detaljniju analizu o poziciji bosanskohercegovačkih univerziteta na svjetskim rang-listama, prvenstveno Webometrics listi, te konkretne savjete za dalje napredovanje na ljestvici, a na primjeru preduzetih koraka na Univerzitetu u Sarajevu. Pored toga, akademik Dejan Milošević predstavio je rad veoma aktivne naučnoistraživačke grupe Samophys (Sarajevo Atomic, Molecular & Optical Physics),  čiji je voditelj, kao i mali dio vlastitog bogatog naučno-istraživačkog rada. Pri tom je, što je bilo posebno interesantno i upečatljivo, naglasio i estetsku, odnosno umjetničku komponentu naučnog rada iz oblasti fizike i optike.

Takođe, akademik je  iz svoga iskustva recenzenta za 30 međunarodnih časopisa, uključujući najznačajnije naučne časopise, kao što su Physical Review Letters, Review of Modern Physics, Science Advances, Nature Photonics, Nature Communications itd., voditelja većeg broja višegodišnjih i iznimno uspješnih naučnoistraživačkih projekata, te člana naučnih i organizacionih odbora naučnih konferencija, uputio nekoliko praktičnih i korisnih savjeta mladim istraživač(ic)ama, što će poslužiti kao podrška i orijentir mladom nastavnom osoblju Univerziteta za budući akademski napredak.

(NovaSloboda.ba)