Gubitak Hidroelektrana na Trebišnjici 11,6 miliona KM

Preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici  treći kvartal 2019. godine završilo je  sa gubitom od 11,6 miliona KM.

U istom periodu 2018. godine to preduzeće je imalo dobit od oko tri miliona maraka.

Iz finansijskog izvještaja, vidljivo je da su ukupni prihodi iznosili oko 26 miliona, a rashodi 37,7 miliona KM.

Prihodi su u tom periodu za 18,2 miliona manji nego na kraju septembra 2018.godine, dok su rashodi smanjeni za 3,5 miliona.

Hidroelektarne na Trebišnjici imale su višemilionske dugoročne obaveze po osnovu kredita, ali i potraživanja, između ostalih i od povezanih pravnih subjekata.

(Fena)