Vlada FBiH: Prihvaćena informacija o prelasku Zavoda PIO na rizično poslovanje

Prihvativši informaciju Federalnog ministarstva finansija o prelasku Federalnoga zavoda PIO na poslovanje preko Jedinstvenoga računa blagajne, Vlada FBiH danas je zadužila Finansijsko-informatičku agenciju da ovom ministarstvu i Federalnom zavodu PIO osigura informatičku podršku u ovom procesu.

Federalno ministarstvo financija i Federalni zavod PIO dužni su staviti na raspolaganje sve potrebne kapacitete kako bi ova aktivnost bila okončana do isplate prve penzije s Jedinstvenog računa blagajne.

Nakon što je Federalni zavod PIO od 1. januara 2020. godine prešao na poslovanje putem JRR FBiH, kao dio procesa, 31. decembra se 2019. ugašeni dosadašnji depozitni računi Zavoda, a sve uplate doprinosa i drugih prihoda se, s početkom 2020. godine, uplaćuju na ovaj račun.

Isplatu pnzija za decembar 2019. godine obavio je Zavod, budući da je riječ o rashodu iz protekle godine, dok je prva isplata penzija s Jedinstvenoga računa, koja se odnosi na januar 2020. godine, predviđena u prvim danima februara 2020. godine.

Federalni zavod PIO je u svom dosadašenjem poslovanju koristio aplikaciju za obračun penzija, koju je razvijao kroz duži niz godina, te ona sada u potpunosti ispunjava svoju namjenu. Istovremeno, Federalno ministarstvo finansija za svoje računovodstveno i blagajničko poslovanje koristi aplikaciju zasnovanu na Oracle EBS sistemu, kroz koju vodi Glavnu knjigu Blagajne, te obavlja sva plaćanja preko komercijalnih banaka.

Kako je, s ciljem uvezivanja ove dvije aplikacije, potrebno angažovati osobe potrebne informatičke stručnosti, taj posao je povjeren Finansijsko-informatičkoj agenciji.

(Fena)