Markica osiguranja vrijedi jednu kalendarsku godinu

Zbog velikog broja pitanja osiguranika, Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske kantona još jednom obavještava osiguranike kako markica osiguranja vrijedi jednu kalendarsku godinu (markica osiguranja iz 2019. godine prestala je vrijediti 31.12.2019. godine).

Kako ne bi plaćali participacije za 134 usluge zdravstvene zaštite (popis usluga dostupan na https://www.zzo.ba/assets/media/usluge-participacije-2020.jpg) osiguranicima je omogućeno da do 1.03.2020. godine pribave premiju osiguranja za 2020. godinu, koja vrijedi do 31.12.2020. godine.

Cijena premije osiguranja iznosi 20 KM, a istu mogu kupiti sve punoljetne, osigurane osobe.

Djeca do navršenih 18 godina života oslobođena su plaćanja participacije, a time i kupovine markicie osiguranja kao zamjene za participaciju.

Nakon 1.3.2020. godine, markicu osiguranja mogu kupiti samo prvoprijavljeni, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u periodu redovne distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave na zdravstveno osiguranje.

Djeca koja u 2020. godini navršavaju 18 godina života, markicu osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18. godine života.

S početkom izdavanja elektronskih zdravstvenih knjižica (1.4.2019. godine) Zavod je prestao s aktivnostima lijepljenja markica u zdravstvene knjižice osiguranika. Umjesto markica u zdravstvenim knjkižicama, markica osiguranja za 2020. godinu biće evidentiranea u informacioni sistem Zavoda i vidljive ugovornim zdravstvenim ustanovama.

Dokaz o izvršenoj uplati markice osiguranja (uplatnicu), osiguranik je dužan dostaviti najbližem područnom uredu Zavoda, radi evidentiranje iste u sistem.

Osiguranici koji markicu osiguranja uplaćuju  jednim nalogom za više osoba, pored naloga za plaćanje trebaju sačiniti popis svih osoba (u dva primjerka) za koje uplaćuju markicu osiguranja.

Takođe, podatke o izvršenoj uplati markice osiguranja i Zahtjev za evidentiranje i aktiviranje markice osiguranici Zavodu mogu poslati i putem web stranice Zavoda (www.zzo.ba)  ili koristeći link https://www.zzo.ba/hr/uplata-premije/.  

Osiguranici koji budu koristili pogodnost slanja dokaza o uplati markice osiguranja putem web stranice Zavoda neće morati dolaziti u područne urede ZZO – a radi evidentiranja premije osiguranja. Uplaćene premije biće evidentirane u informacioni sistem, najkasnije u roku od 3 radna dana, a potvrdu o evidenciji istih osiguranici će dobiti na svoj lični e mail.

Sve dodatne informacije osiguranici  mogu dobiti putem telefona, e mail-a ili dolaskom u najbliži područni ured Zavoda.  

Uplata markiceosiguranja za 2020. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (pošta, banka) na  depozitni račun ZZO HNK broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

(NovaSloboda.ba)