Mirza Lalić novi predsjednik Unije studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“

Na danas održanoj konstituirajućoj sjednici novog saziva Skupštine Unije studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, za predsjednika je izabran Mirza Lalić, student Pravnog fakulteta, dok je novi podpredsjednik student Građevinskog fakulteta Mehmed Proho. Pored njih, u jedanaesti saziv Predsjedništva Unije studenata izabrani su Nedim Lapo (Mašinski fakultet), Harun Isić (Pravni fakultet), Mujo Pobrić (Ekonomski fakultet), Mirza Pajić (Nastavnički fakultet), Emanullah Hukić (Fakultet informacijskih tehnologija), Nedim Mustajbegović (Fakultet humanističkih nauka), Nejla Habibija (Agromediteranski fakultet) i Rijad Skopljak (Studentski dom).

Prije početka rada, studentskim delegatima obratili su se izaslanik rektora, prorektor za nastavu, prof. dr. Senad Rahimić i prorektor za finansije, prof. dr. Veldin Ovčina, koji su naglasili da je Unija studenata važan faktor, kojai i u narednom, kao i u prethodnom periodu, treba nastaviti sa realizacijom korisnih aktivnosti i projekata, ali i na pravi način štititi interese i prava studenata.

Predstavnici studenata jednoglasno su usvojili Izvještaj o radu Unije studenata za 2019. godinu koji je prezentovao dosadašnji predsjednik Unije studenata Džani Pajić, nagasivši da je ponosan na činjenicu da se u prethodnom periodu nalazio na čelu najsnažnijeg i najaktivnijeg, te jednog od rijetkih studentskih predstavničkih tijela u Bosni i Hercegovini koji sve svoje organe bira demokratski i transparentno na izborima, na kojima svaki student ima pravo da bira i bude biran, nakon čega se pristupilo pojedinačnom izjašnjavanju o članovima novog rukovodstva Unije studenata.

Novoizabrani predsjednik Mirza Lalić zahvalio se studentskim delegatima na podršci i ukazanom povjerenju, te iskazao nadu kako će isto opravdati na najbolji način. Naglasio je da Unija studenata, kao krovna studentska organizacija, treba biti servis svim studentima, štititi interese studenata, ali i nastaviti sa dobrom praksom i realizacijom konkretnih društveno korisnih aktivnosti i projekata.

(NovaSloboda.ba)