Poziv studentima za anonimni prigovor i za angažman u sektorima pri Uniji studenata Univerziteta “Džemal Bijedić”

Unija studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, u skladu sa odlukom na svojoj 1. radnoj redovnoj sjednici Predsjedništva, pokrenula je Obrazac za anonimni prigovor studenata, kao i formiranje sektora /sekcija koje će djelovati kao pomoćna radna tijela pri Uniji studenata.

“Cilj nam je unaprijediti nastavni proces na našem Univerzitetu, te se nadamo kako će u narednom periodu studenti biti slobodni da svojim konstruktivnim prijedlozima, sugestijama i primjedbama detektuju neke od problema i doprinesu poboljšanju nastavnog procesa i generalno položaja studenata. Svrha anonimnog obrasca jee činjenica da veliki broj studenata ne želi javno iznijeti svoju primjedbu ili sugestiju, te očekujemo kako će ovaj način u mnogome olakšati i doprinijeti razvoju našeg Univerziteta”, stoji u saopštenju..

Obrazac za anonimni prigovor može se pronaći na stranicama Unije studenata, ali i putem linka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQb2aew74yG-GU1Kdm-2G-9nFxUdoe8u-bAQyXHFQc59w_yw/viewform?embedded=true&fbclid=IwAR071duenUWW2R6jbed5aOdTuvONCgncVSkH7cbTFYzfzqV5iZcmfnjZHNg

Takođe, u skladu s Odlukom Predsjedništva, Unija studenata pokreće i sektore/sekcije čime žele dodatno doprinijeti razvoju zajednice realizacijom društveno korisnih projekata i aktivnosti, kao i potaknuti studente na proaktivan volonterski angažman i učešće u vannastavnim aktivnostima.

Donesena je odluka o reorganizaciji i formiranju sljedećih sektora / sekcija:

-Debatni klub (Debatna sekcija)

-Sekcija za humanitarne aktivnosti;

-Sekcija za sport;

-Sekcija za ekologiju;

-Sekcija za kulturu;

-Sekcija za nauku i edukaciju;

Studenti se mogu prijaviti  popunjavanjem obrasca, koga mogu pronaći na stranicama Unije studenata ili putem linka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1ZxcV0sVG06Yck17bNTuy5NxUhEUnnEjgFwuKDDIi9kgqvQ/viewform?embedded=true&fbclid=IwAR0t80Gu2z-64ZfPPmauUCGWTRrSxgPA4chR0vmclE9eQTsbXs7pms2t24M

(NovaSloboda.ba)