Održan okrugli sto „Ko zastupa interese MSPa?”

U organizaciji Udruženja za preduzetništvo i posao LiNK i Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i zanatstva danas je u Mostaru održan okrugli sto na temu “Metodologija identifikacije organizacija koje zastupaju interese MSPa i politika procjene potreba privrednih subjekata za poboljšanjem vještina” održan je danas u Mostaru,.

Okrugli sto je organizovan s ciljem analize mogućnosti za uspostavu jedinstvene baze podataka tj. registra organizacija koje zastupaju interese malih i srednjih preduzeća te sistema identifikacije potreba privrednih subjekata za poboljšanjem vještina. Učešće na okruglom stolu su uzeli predstavnici Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i zanatstva, Federalnog ministarstva trgovine, Ministarstva za pitanja boraca HNK-a, te predstavnici privrednih komora i nevladinih organizacija.

Razgovarano je o metodologiji, principima i potencijalnim kriterijima za identifikaciju organizacija koje zastupaju interese MSP, te o mehanizmima koji bi mogli obezijediti uspostavu jedinstvene baze podataka ovih organizacija. Tema okruglog stola bila je i procjena potreba privrednih subjekata za poboljšanjem vještina. Kroz diskusiju su identifikovani potencijalni modeli procjene potreba privrednika te metodologija prikupljanja i obrade podataka. Istaknuto je kako, pored uspostavljanja navedenih sistema, ključni faktor za njihovu funkcionalnost i efikasnu upotrebu predstavlja redovno ažuriranje podataka od strane MSP.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta “Ubrzanje socio-ekonomskih reformi većim uključivanjem u process EU integracija”, koji finansira Ambasada Kraljevine Nizozemske u okviru programa MATRA

V. B.

(NovaSloboda.ba)