FBiH: Povećana bruto proizvodnja struje, mrkog uglja i koksa

Bruto proizvodnja električne energije u FBiH u decembru 2019. godine iznosila je 1.019 GWh, dok je u istom mjesecu 2018. godine iznosila 879 GWh.

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u decembru 2019. godine iznosila je 409.398 tona a u istom mjesecu 2018. godine 366.161 tona.

Proizvodnja lignita  u decembru 2019. godine iznosila je 168.151 tona, a u decembru 2018. godine 176.313 tona.

Proizvodnja koksa u FBiH u decembru 2019. godine je evidentirana u iznosu  72.363 t, a u istom mjesecu 2018. godine evidentirano je 72.140 tona, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

(Fena)