Kako ste zadovoljni uslugama zdravstvenih ustanova?

Jedan od ključnih zadataka Zavoda zdravstvenog osiguranja je ugovaranje usluga zdravstvene zaštite u ime osiguranika.

Zdravstvena zaštita pruža se osiguranim osobama u zdravstvenim ustanovama i kod privatnih zdravstvenih radnika, s kojima je Zavod zdravstvenog osiguranja HNK-a zaključio ugovor.

(Pravo na grad)