Studenti Studija turizma u Mostaru predstavili marketing kampanju „Bukiraj svoju budućnost!“

Studenti druge godine Studija turizma Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru juče su. predstavili marketing plan, koga su kreirali za matični studij. Za potrebe projekta, studenti su u prethodna tri mjeseca istraživali tržište, dizajnirali i profilirali poslovne i marketing strategije, koncipirali kreativna rješenja, dali prijedloge za unapređenje poslovanja po svim elementima marketing miksa, te osmislili aktivnosti za promotivne kampanje koje će Studij realizirati u narednom semestru.

„Studenti su marljivo i savjesno radili na izradi marketing plana za Studij turizma, koji su danas prezentirali sa jednakim entuzijazmom s kojim su ga i stvarali. Ulaganje u njihovo znanje i kompetencije se višestruko vraća, odatle i moj motiv i energija da se ovim mladim ljudima, u saradnji sa stručnom saradnicom na predmetu – Ivanom Čavar, maksimalno posvetim, jer isti priliku koja im se pruži jednostavno ‘zgrabe’ i na kraju vas učine ponosnim“, riječi su predmetnog nastavnika van. prof. dr. Veldina Ovčine.

“Cilj našeg marketinškog projekta je promovisanje Studija turizma. Kako bismo došli do željenog cilja, istražili smo tržište, koncipirali strateške alate (SWOT matricu, VRIO okvir i PEST koncept), istražili konkurenciju, predložili inovativne oblike promocije, te snimili kratak promotivni video. Smatram da smo kroz ovaj projekt unaprijedili vještine timskog i kreativnog načina rada i razmišljanja”, kazala je studentica Mia Raspudić.

Studentica Azra Zilić smatra da je prodaja gotovih proizvoda/usluga nezamisliva bez adekvatnog upravljanja marketingom.

„Naučili smo kako kreirati uspješne marketing kampanje koristeći savremene menadžerske i marketinške alate. U projekat smo investirali  vlastite kompetencije i kreativne vještine, nastojeći optimalno predstaviti rad Studija i predložiti aktivnosti za kontinuirano održavanje i rast online i vizuelne reputacije Studija“, kazala je Azra.

„Studij turizma nastavlja i dalje profilirati i diferencirati svoje studente, pripremajući ih na izazove savremenog tržišta“, poručili su sa Univerziteta „Džemal Bijedić“.

(NovaSloboda.ba)