Vlada HNK-a osigurala 200.000 maraka za prevenciju bubrežnih bolesti

Nakon što je u novembru prošle godine, prva i jedina u BiH, usvojila Program preveniranja i ranog otkrivanja bubrežnih bolesti, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj sjednici osigurala 200.000 KM za njegovo provođenje, saopšteno je iz Vlade HNK-a.

Ponovo je istaknuto kako će provođenjem Programa biti unaprjeđen sistem zdravstvene pomoći radi preveniranja nastanka bolesti, ranog otkrivanja i liječenja prema preporučenim standardima Evropske unije, što će na kraju dovesti do značajnog smanjenja smrtnosti i invaliditeta oboljelih od tih bolesti.

Takođe, utvrđen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj pomoći, koji će biti upućen u skupštinski postupak.

Govoreći o zakonima koji uređuju područja zdravstva, rada i socijalne pomoći, dr. sc. Goran Opsenica, resorni ministar ponovo je podsjetio na to kako je Ministarstvo, u sklopu redovnih aktivnosti, ali i sukladno zaključku Skupštine HNK-a, izradilo cjelovitu analizu primjene Zakona o zaštiti porodice s djecom. Na osnovu izrađene analize, uz ranije povećan obim prava iz tog zakona, podsjetio je kako je Vlada, takođe, prihvatila prijedlog kojim se od 1.1. 2020. godine povećao dječji doplatak, o čemu će, na sjednici koja će biti održana u petak, informisati i poslanike u Skupštini HNK-a.

Na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o provjeri diploma državnih službenika i namještenika zaposlenih u kantonalnim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i zaposlenika u javnim ustanovama, koje se finansiraju iz budžeta HNK-a, kao i vanbudžetskim fondovima. Ovom Odlukom zadužuju se rukovodioci kantonalnih tijela uprave, kantonalnih upravnih organizacija i javnih ustanova koje se finansiraju iz budžeta HNK-a, kao i vanbudžetskih fondova da, na osnovu podataka iz ličnih dosjea zaposlenika, od prosvjetnih ustanova koje su izdale diplomu, zatraže provjeru vjerodostojnosti.

S ciljem kontrole korištenja i eksploatisanja mineralnih sirovina na prostoru HNK-a i realizaciji ugovora o koncesijama, Vlada je usvojila Zaključak o zajedničkoj akciji vezanoj za kontrolu, korištenje i eksploatisanje mineralnih sirovina na području HNk-a. Zaključkom se obavezuju Ministarstvo privrede, Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoline i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da, u saradnji s Ministarstvom unutrašnjijh poslova, od marta 2020. godine, organizuju koordinirane akcije s ciljem nadzora nad preradom, eksploatisanjem i korištenjem mineralnih sirovina.

Vlada je usvojila Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoline o radu i učincima inspekcije u 2019. godini cijeneći kako je tokom protekle godine nastavljen intenzivan inspekcijski nadzor, te zaduživši Inspektorat da nastavi aktivnosti inspekcijskog nadzora s ciljem suzbijanja svih oblika nezakonitog ponašanja i stvaranja veće sigurnosti pravnih i fizičkih lica, te građana s aspekta primjene zakonskih propisa u mjerodavnosti Ministarstva. Takođe je istaknuta potreba kontinuirane saradnje s jedinicama lokalne samouprave, ali i drugim nivoimaa vlasti, kako bi inspekcijski nadzor mogao dati još konkretnije rezultate.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada je dala saglasnosti na više ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribuiranja električne energije za elektroenergetske objekte solarnih fotonaponskih elektrana.

Adnan Faladžić, ministar finansija upoznao je članove Vlade o tome kako će, na osnovu ranije donesene odluke o pomoći stradalima nakon nedavnih razornih potresa u Albaniji, karjem sedmice biti uplaćena sredstva u iznosu 50.000 KM.

(NovaSloboda.ba)