Osobama sa invaliditetom treba samo da imaju šansu biti jednaki u svojim različitostima

Udruženje mladih osoba sa invaliditetom Ružičnjaka- Los Rosalesa iz Mostara u svom djelovanju, radi na sistemskoj zaštiti ljudskih prava  marginalizovanih. Zašto marginalizovanih ? Samo zato, jer su  OSI.Tako ih svrstavaju, bez njihove volje i pitanja njima.

Nisu oni nikakvi specijalci, niti su hendikepirani, niti invalidi.

Oni su osobe, prije svega , pa tek onda sa invaliditetom i svojim individualnim osobitostima. To je aspekt ljudskih prava, a svima  činom rodenja ljudska prava  pripadaju, zar  ne !!! Neotuđiva.

O tim osobama je u ovom tekstu riječ, jer je riječ o aktivnostima u „Ružičnjaku“.

Ružičnjak je lider  Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom (njih 13 ) u HNK „Zajedno smo jači“. Članice Koalicije su organizacije osoba sa invaliditetom  iz Čapljine, Čitluka, Konjica, Jablanice, Prozora-Rame i Mostara.

Zahvaljujući podršci od strane My Rigt iz Švedske, kancelarija za BiH u Sarajevu, Koalicija je prije šest godina prošla edukaciju  za umrežavanje. Umreženi i ojačani naporno su radili na izradi prijedloga Nacrta  akcionog plana u oblasti invaliditeta na prostoru  HNK-a. Radili su, jer je to interes osoba sa invaliditetom

Akcioniplan je strateški  važan dokument za OSI, ali i obaveza nosilaca vlasti HNK-a .Bez Akcionog plana ne može se implementirati  Federalna Strategija u oblasti invaliditeta, davno već usvojen na nivou FBiH. U njoj jasno stoji obaveza Kantona da u roku 6 mjeseci usvoje Akcioni plan. Ali, HNK to još nije učinio.

Prije  dvije godine, po svim procedurama,  Nacrt akcionog plana predat je Vladi HNK-a na dalje postupanje.

Međutim, stalo je, negdje je zapelo, izgubilo se. Koalicija nema nikakvu povbratnu informaciju.

Akcioni plan OSI treba i dalje, ako ne više, nimalo manje, a HNK ga nema. Drugi kantoni  FBiH su usvojili te planove.

Članice Koalicije HNK-a ponovo aktuelizuju to pitanje. Na prije ponuđnom  Nacrtu opet treba raditi, jer se i podaci koji su korišteni, mijenjaju. Spremni smo opet na partnersku ulogu revidiranog ili izradu novog Nacrta akcionog plana u HNK-u u oblasti invaliditeta, s ciljem sistemskog rješavanja problema i prepreka u zapošljavanju OSI i pružanju asistencije za OSI, posebno djeci i mladim.

Radićemo na zagovaranju  rješenja  tog problema i vjerujemo da ćemo imati razumijevanje predstavnika  nadležznih ministarstava HNK-a. Tako ćemo, konačno, u partnerstvu uraditi ono što je potreba OSI u HNK-u, donoseći adekvatne propisane procedure.

Tako ćemo dokazati da smo legalisti, a život OSI u HNK-u učiniti humanijim, poštujući ljudska prava svih ljudi.

Jasna Rebac, predsjednica Udruženja „Ružičnjak“