Skupština HNK-a u petak

U petak će se održati sjednica Skupštine HNK-a

Pred poslanicima će se naći Nacrt Programa rada Skupštine HNK-a za 2020. godinu,  Prijedlog zaključaka o stanju sigurnosti na području HNK-a, Prijedlog zaključaka o zdravstvenom stanju stanovništva HNK-a, Prijedlog Odluke o usvajanju Informacije Ministarstva privrede o realizaciji ugovora o koncesijama za 2018. godinu i Informacija Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite o primjeni Zakona o zaštiti porodice s djecom.

(NovaSloboda.ba)