Skupština usvojila zaključke o zdravstvenom stanju i stanju bezbjednosti u HNK-u

Skupština Hercegovačko-neretvanskig kantona, na sjednici održanoj u petak u Mostaru, većinom glasova usvojila je, među ostalim, i Prijedlog zaključaka o stanju bezbjednosti na području HNK-a i Prijedlog zaključaka o zdravstvenom stanju stanovništva HNK-a.

Zaključcima, vezanih za stanje bezbjednosti na području ovog kantona se, među ostalim, nadležni organi kantona zadužuju da provedu procedure za izbor i imenovanja Nezavisnog odbora za izbor i reviziju, direktora policije, Javno žalbenog biroa, Policijskog odbora i Disciplinske komisije.

Zadužuju se, takođe, i Vlada HNK-a i kantonalni MUP da nastave aktivnosti na popuni nedostajućih policijskih službenika i materijalnom opremanju policije HNK-a.

Skupština HNK-a je od nadležnih institucija BiH, takođe, zatražila preduzimanje adekvatnih mjera na zaštiti granice BiH s ciljem sprječavanja ilegalnih migracija, a MUP HNK-a i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a se zadužuju da nastave aktivnosti na organizovanju predavanja i obuka u školama na području kantona, koji će sadržavati teme iz područja bezbjednosti.

Zaključakom koji se odnosi na stanje bezbjednosti u saobraćaju, kantonalna Vlada je zadužena da izvrši analizu stanja bezbjednsoti u saobraćaju i napravi program postavljanja stacioniranih stanica za mjerenje brzine kretanja motornih vozila na cestama u kantonu s ciljem prevencije i smanjenja broja saobraćajnih nesreća.

Skupština je, takođe, zadužila kantonalnu Vladu i nadležna ministarstva da naprave program mjera na sprječavanju i suzbijanju prosjačenja u HNK-u i da osiguraju realizaciju tog programa.

Zaključcima vezanim za zdravstveno stanje stanovništva u HNK-u se, među ostalim, kantonalna Vlada zadužuje da osigura kontinuirano finansiranje preventivnih programa “Rano otkrivanje raka dojke” i “Rano otkrivanje bubrežnih bolesti”.

Vlada se, takođe, zadužuje da svake naredne godine osigura finansiranje još jednog preventivnog programa vezanog za prevenciju malignih oboljenja i kardiovaskularnih bolesti.

Skupština je usvojila, takođe, zaključak kojim je Vlada zadužena da podrži kontinuiranu edukaciju roditelja i medicinskog osoblja, a koja se odnosi na obaveznu imunizaciju s ciljem postizanja bolje vakcinalne pokrivenosti na području ovog kantona.

Jedinim od zaključaka, Vlada HNK-a je zadužena i da napravi i sprovede program edukativnih aktivnosti u obrazovnim ustanovama, a koji obuhvataju promociju zdrave ishrane i zdravih stilova života.

Skupštine HNK-a danas je usvojila i Nacrt Programa rada Skupštine HNK-a za 2020. godinu.

(Fena)