Vijeće ministara BiH sutra o naknadi za korištenje radiofrekventnog spektra

Vijeće ministara BiH bi na sjednici zakazanoj za sutra trebalo da razmatra Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o naknadi za korištenje radiofrekventnog spektra u Bosni i Hercegovini.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH za 2020. godinu.

Između ostalog, trebao bi biti razmatran Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2018. godinu i Izvještaj o obavljenoj finansijskoj reviziji izvršenja budžeta institucija BiH za 2018. godinu.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebao da se nađe Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji su predlagači poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Predrag Kojović i Mirjana Marinković-Lepić.

Trebala bi biti raznatranja i Informacija o preuzimanju konačnih presuda od MKSJ/MMKS radi upisa u krivičnu evidenciju u BiH.

(Fena)