HNK: Održan sastanak o temi zemljišne administracije

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je u zgradi Vlade HNK-a održao zajednički sastanak sa Željkom Obradovićem i Ivanom Leskom, direktorima Federalne i kantonalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, njihovim saradnicima te gradonačelnicima i načelnicima jedinica lokalne samouprave u Kantonu, saopšteno je iz Vlade HNK-a..

Na sastanku su predstavljeni postignuti rezultati  i projekti koji se trenutno provode u sektoru zemljišne administracije. Takođe, predstavljeni su i projekti, koji bi u ovom sektoru trebali biti realizovani u budućnosti.

Predsjednik Herceg je pozdravio održavanje ovog sastanka, istakavši značaj  sektora zemljišne administracije i prostornih podataka za funkcionisanje cijelog upravnog aparata,  posebno kao podloge za kvalitetno donošenje odluka o i u prostoru, te u sistemuzaštite okoliša. 

Obradović i Lesko prisutne su upoznali s aktuelnim projektima koji se provode u Federaciji  BiH i Kantonu,. Posebno su istaknuti projekti usklađivanja podataka katastra i zemljišnih knjiga, uspostavljanje adresnog registra i uspostavljanje katastra nekretnina.  Ti projekti u budućem periodu trebaju biti implementirani u većini jedinica lokalne samouprave.  Budući da projekti uspostavljanja adresnog registra i uspostavljanje katastra nekretnina ne mogu biti realizovani bez izuzetnog doprinosa jedinica lokane samouprave i pojačanog angažmana njihovih nadležnih službi, upućen je poseban poziv prisutnim predstavnicima jedinica lokalne samouprave za intenzivnijom saradnjom.

(NovaSloboda.ba)