Trideset porodica u Derventi useljava u novoizgrađenu zgradu u okviru RSP-a

Ukupno 30 porodica raseljenih lica i povratnika u opštini Derventa trajno rješavaju stambeno pitanje useljavanjem u novu zgradu izgrađenu kroz Državni projekat stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa (DPSZ/RSP) u Bosni i Hercegovini.

Svečana dodjela ključeva stanarima koji useljavaju u nove stanove biće upriličena sutra ispred novoizgrađene zgrade u Derventi, ulica Vase Pelagića 25.

Zahvaljujući Regionalnom stambenom programu, čija vrijednost u Bosni i Hercegovini iznosi 75 miliona eura – do kraja trajanja programa biće osigurano ukupno 3.200 stambenih jedinica za ugrožene izbjeglice, raseljena lica i povratnike. Do sada je završeno 1.500 stambenih jedinica, od kojih 1.100 kuća i 400 stanova. Završetak obnove i izgradnje preostalih 1.700 stambenih jedinica predviđen je tokom perioda 2020– 2022. godine.

Za finansiranje stambenih projekata i podršku u sprovođenju programa, donatori RSP-a su do sada izdvojili 287 miliona eura, od čega se 64,5 miliona eura odnosi na projekte u BiH. Evropska unija je najveći donator sa učešćem od 234 miliona eura, nakon čega slijede SAD sa 24 miliona eura, Njemačka, Norveška, Švicarska, Italija, Danska, Turska, kao i nekoliko ostalih zemalja. Snažnu podršku programu daju Visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR), Organizacija za bezbjednost i saradnju u Evropi (OSCE) i Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB), koja upravlja donatorskim fondom i pruža podršku partnerskim zemljama u sprovođenju programa i praćenju njegovog napretka, kao i u osiguravanju vidljivosti programa, saopšteno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Bosna i Hercegovina je za Vodeću instituciju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja imenovala Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, a implementaciju pod-projekata povjerila je Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, Republičkom sekretarijatu za raseljena lica i migracije RS, te Odjelu za izbjeglice, raseljene osobe i stambena pitanja Vlade Brčko Distrikta BiH.

J. P.

(NovaSloboda.ba)