Sastanak gradonačelnika tri kantona sa predstavnicima Saveza opština i gradova FBiH

Savez opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, na čelu sa Vesnom Travljanin, direktoricom Saveza danas je upriličio sastanak između gradonačelnika/načelnika Hercegovačko-neretvanskog kantona,  Zapadnohercegovačkog i Hercegbosanskog kantona sa predstavnicima Saveza općina i gradova Federacije BiH. Sastanak je održan u Širokom Brijegu, a domaćin skupa je bio Miro Kraljević, gradonačelnik Širokog Brijega.

Teme sastanka su bile saradnja jedinica lokalne samouprave sa područja ova tri kantona sa Savezom, izrada Akcionog plana Saveza za 2020. godinu, kao i saradnja Saveza sa  Federalnim organima i kantonalnim organima po pitanju konsultacija u postupku donošenja zakonskih propisa.

Predstavnici Saveza opština i gradova su predstavili Analizu pripadnosti javnih prihoda jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH, te se raspravljalo i o prijedlogu Saveza za povećanje udjela jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza sa trenutnih 8,42 posto na 9,81 posto, te povećanju koeficijenta za raspodjelu prihoda od poreza na dohodak. Povećanje ovih udjela je neophodno zbog nepovoljne finansijske pozicije opština i gradova u Federaciji BiH nastale kao rezultat umanjenja prihoda općinama i gradovima temeljem otplate vanjskog duga Federacije BiH, te povećanja rashoda uslijed prenosa novih nadležnosti s viših nivoa vlasti bez prenosa sredstava za njihovo izvršenje. Zbog trenutnog sistema otplate vanjskog duga u Federaciji BiH, u kome se iznos otplate oduzima od iznosa prihoda prije raspodjele po nivoima vlasti, ukupno umanjenje prihoda od indirektnih poreza svih opština i gradova u ova ri kantona u periodu 2012.-2018. godina iznosi otprilike 53,3 miliona KM.

Bilo je riječi i o drugim zakonskim propisima značajnim za jedinice lokalne samouprave kao što su Zakon o građevinskom zemljištu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate i dr.

Jedinstven stav načelnika je da podržavaju izrađene prijedloge Saveza proizašle iz Analize i spremnost da se uključe u procese javnog zagovaranja kako izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH tako i uključivanja oblasti lokalne samouprave u reformske procese u Federaciji BiH.

(NovaSloboda.ba)