HNK: Počinje provođenje programa ranog otkrivanja raka dojke

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne pomoći i ljekari specijalisti različitih specijalnosti potpisali su danas ,u sjedištu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a u Mostaru, Smjernice za upućivanje na dijagnostičke pretrage nakon obavljenog ranog otkrivanja raka dojke.

Ove smjernice izrađene su na osnovu Sporazuma o saradnji za izradu postupka u primarnoj zdravstvenoj zaštiti potpisanog između Ministarstva zdravstva, rada i socijalne pomoći, Zavoda zdravstvenog osiguranja, Ljekarske komore HNK-a i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Ministar zdravstva, rada i socijalne pomoći HNK-a dr. sc. Goran Opsenica istakao kako je potpisivanje Smjernica posljednji korak u kvalitetnom i cjelovitom provođenju kantpnalnog programa ranog otkrivanja raka dojke 2019. – 2022. godina.

„HNK je jedini kanton u Federaciji BiH koji će kontinuirano provoditi program ranog otkrivanja raka dojke. Takođe, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne pomoći, Vlada HNK-a usvojila je i program prevencije i ranog otkrivanja bubrežnih bolesti i osigurala sredstva za njegovu implementaciju. Aktivnosti ovoga ministarstva, Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javno zdravstvo prepoznala je i Skupština HNK-a, te je svojim zaključkom zadužila Vladu ovog kantona da osigura kontinuirano finansiranje ovih programa i na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne pomoći svake naredne godine osigura finansijska sredstva za još jedan preventivni program“, kazao je ministar Opsenica.

Direktor ZZO HNK-a Rade Bošnjak kazao je kako je pomoć za osiguranike i njihovo zadovoljstvo na prvom mjestu svih aktivnosti ovoga Zavoda.

„Pored redovitih aktivnosti, Zavod svojim punim kapacitetima, zajedno sa Zavodom za javno zdravstvo, učestvuje i u preventivnim programima koji je pokrenulo i u kojima aktivno učestvuje Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne pomoći ovog kantona. Svi preventivni programi su programi hvale vrijedni, jer preventivnim djelovanjem vrlo često pacijenti bolest otkrivaju u ranom stadiju, što uveliko olakšava proces liječenja i znatno povećava šanse za izlječenje. Takođe, izrada postupka i smjernica za liječenje pojedinih bolesti vrlo su važni dokumenti, jer se istima olakšava rad ljekara primarne zdravstvene zaštite, a usluge koju dobijaju pacijenti podižu se na viši nivo. Zahvaljujući dostignutom stepenu razvoja Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) smjernice koje su danas potpisane, putem IZIS-a, biće stalno dostupne  svim porodičnim/izabranim ljekarima“, kazao je direktor Bošnjak.

(NovaSloboda.ba)