Potpisan Ugovor o pružanju usluga stomatološke zdravstvene zaštite za djecu s posebnim potrebama za 2020. godinu

Zavod zdravstvenog osiguranja HNK-a i Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru potpisali su danas Ugovor o pružanju usluga stomatološke zdravstvene zaštite za djecu s posebnim potrebama za 2020. godinu.

Potpisivanje Ugovora upriličeno je u sjedištu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a u Mostaru.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a Rade Bošnjak rekao je kako je potpisivanje ovoga ugovora veliki korak i napredak u pružanju stomatoloških usluga djeci s posebnim potrebama u Hercegovačko –neretvanskom kantonu.

„Nedorečenost propisa o nadležnosti primarne i bolničke zdravstvene zaštite u odnosu na potrebe stomatološke zdravstvene zaštite za djecu s posebnim potrebama rezultiralo je višegodišnjim traganjem za cjelovitim rješenjem ovoga pitanja.  Danas sam jako sretan, jer su Zavod, Dom zdravlja Mostar, Sveučilišna klinička bolnica Mostar i Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru zajedničkim naporima iznašli cjelovito i kvalitetno rješenje na čemu sam zahvalan direktoru Sveučilišne kliničke bolnice Mostar prof. dr. sc. Anti Kvesiću, direktoru Doma zdravlja Mostar dr. sc. Mariju Kordiću i dekanu Medicinskog fakulteta prof. dr. sc. Milenku Bevandi. Posebnu zahvalnost upućujem dr. Lidiji Lasić Arapović,  prim. mr. sci. Zoranu Karloviću, zaposlenicima SKB Mostar i DZ Mostar koji su, na volonterskoj osnovi, pružali usluge stomatološke zdravstvene zaštite djeci s posebnim potrebama, ne obazirući se na činjenicu kako ovo pitanje, u organizacionom i finansijskom smislu, nije u cielosti riješeno. Na kraju, veliku i iskrenu zahvalnost upućujem predsjednici udruženja ‘Vedri osmjeh’ Danijeli Kegelj, koja nas je kontinuirano podsticala, ali i razumjela u svim poteškoćama, na koje smo nailazili u potrazi za rješenjem. Evo, nakon što je Upravni odbor Zavoda donio odluku o izdvajanju 300.000 KM za pružanje usluga stomatološke zdravstvene zaštite djeci s posebnim potrebama, danas smo tu zbog potpisivanja Ugovora između Zavoda i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i početka bolje budućnosti ove skupine osiguranika“, kazao je direktor Bošnjak.   

Dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof.dr.sc. Milenko Bevanda je kazao da je današnji dan jedan od posebnih dana za mene i Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru.

„U sklopu razvoja studija dentalne medicine, razvili smo dentalnu polikliniku, a sada i kliniku, te došli na ideju kako bi bilo izuzetno korisno otvoriti ambulantu za djecu s posebnim potrebama s težnjom da to u budućnosti postane referalni centar na nivou BiH. U razgovoru sa prof. dr. sc. Antom Kvesićem, dr. sc. Marijom Kordićem i direktorom Zavoda Radom Bošnjakom naišli smo na razumijevanje i apsolutnu podršku. Iskreno im se zahvaljujem kako na podršci, tako i na povjerenju, jer su u nam prepoznali strukturu, koja može odgovoriti ovome pitanju“, rekao je dr. Bevanda.

Direktor Sveučilišne kliničke bolnice Mostar prof. dr. sc. Ante Kvesić kazao je kako je  SKB Mostar ovu priču, zajedno sa svojim ljekarima započela iz empatije, koja se na inicijativu Zavoda zdravstvenog osiguranja i uz pomoć Medicinskog fakulteta i Doma zdravlja današnjim ugovorom postavila na ispravan i sistemski način. Prof. dr. sc. Ante Kvesić zahvalio se svim učesnicima zdravstvenog sistema, koji su sve ove godine radili sve što su mogli za ovu djecu, jer ova djeca moraju imati sva prava kao i svi drugi osiguranici.

Direktor Doma zdravlja Mostar dr. sc. Mario Kordić je istakao kako je ova vrlo lijepa i pozitivna priča počela iz entuzijazma par ljudi i prerasla u vrlo dobru i korisnu priču, koja se današnjim Ugovorom sistematski rješava važno pitanje zdravstvene zaštite posebno osjetljive grupe pacijenata. 

Danijela Kegelj, predsjednica Udruženja „Vedri osmijeh“ kazala je kako se najiskrenije zahvaljuje u svoje ime i u ime Udruženja na sistemskom rješenju ovog problema.

„Po prvi put, sve zdravstvene ustanove ujedinile su se u rješavanju ovog problema, a kao rezultat toga danas imamo situaciju da je problem stomatološke zdravstvene zaštite djece s posebnim potrebama sistemski riješen samo u Mostaru, odnosno u našem kantonu Posebno sam sretna i uzbuđena kao roditelj koji jako dobro zna koliko je važno bilo sistemski rješavanje ovog problema. Takođe, hvala prof. dr. sc. Anti Kvesiću, dekanu Bevandi, dr. Lidiji Lasić Arapović i  prim. mr. sci. Zoranu Karloviću na svemu što su činili i čine za našu djecu. Posebno se zahvaljujem direktoru Zavoda Radi Bošnjaku, koji ima veliko razumijevanje za ovu populaciju osiguranika ne samo u rješavanju ovog problema, već i svih drugih poteškoća s kojima se susrećemo, jer Koalicija organizacija osoba s invaliditetom ‘Zajedno smo jači’ posljednje 3 – 4 godine vrlo usko sarađuje sa Zavodom na povećanja prava osoba s invaliditetomm“, kazala je Danijela Kegelj.  

(NovaSloboda.ba)