Salkić: Otpad će se odlagati dok se ne odradi studija uticaja na okolinu

Zaključak Vlade Federacije BiH je da se na odlagalište komunalnog otpada Uborak kod Mostara i dalje omogući prijem otpada sve dok se ne odradi studija uticaja na okolinu, kazao je glavni urbanističko-ekološki inspektor Federalne uprave za inspekcijske poslove Ejub Salkić nakon sastanka s direktorom JP Deponija d.o.o. Mostar i predstavnicima Građanske inicijative “Jer nas se tiče”, održanog u srijedu u Mostaru.

Ta studija, ističe Salkić, prethodi izdavanju okolinske dozvole.

“Prije izdavanja okolinske dozvole, organizovaće se javna rasprava na ovom terenu s mještanima i ona će pokazati treba li ovu deponiju zatvoriti ili joj se može omogućiti dalje odlaganje otpada. Inspekciji treba okolinska dozvola kako bi uopšte mogla zatvoriti ili produžiti rad ovog odlagališta”, kazao je Salkić.

Dodao je kako uz sve potencijalne aranžmane i dopune ova deponija ima mogućnost odlaganja otpada do godinu dana maksimalno.

“To je vrijeme za korekciju ovih postojećih ploha ili do pronalaska nove lokacije. Ova deponija ima mogućnost proširenja, ali studija će pokazati hoće li se to napraviti ili ne. Inspekcija trenutno prati da odlaganje otpada bude u skladu s ekološkim, sanitarnim odlaganjem i ne dozvoljava odlaganje na nekom drugom mjestu koje nema okolinsku dozvolu za to. Moramo poštivati zaključak Vlade FBiH i borimo se da navedena studija što prije ugleda svijetlo dana kako bi nam pokazala može li se otpad nastaviti odlagati ovdje ili ne”, kazao je Salkić.

Predstavnik Građanske inicijative “Jer nas se tiče” Nijaz Hodžić istakao je kako na ovoj deponiji nema još puno prostora za odlaganje.

“Ne radi se ništa po pitanju iznalaženja nove lokacije, odnosno na ishodovanju novih dozvola, studija na okoliš, vodne suglasnosti i svega onoga što bi u pripremi za jednu novu lokaciju bilo potrebno. Ako se brzo ne reaguje ova deponija će praktički zatvoriti samu sebe, jer se otpad više neće imati gdje odlagati”, kazao je Hodžić.

Istakao je kako Inicijativa “Jer nas se tiče” zajedno s mještanima okolnih naselja ostaje ispred deponije na Uborku do daljnjega.

“Ostajemo ovdje sve dok gradske, kantonalne i federalne vlasti ne naprave sastanak s predstavnicima naše Inicijative i dok se ne odrede tačni termini o daljim radnjama za ovu deponiju. Područje na kome se ona nalazi je prezasićeno i mislim da umjesto proširenja treba pronaći lokaciju za novo odlagalište otpada koje neće smetati nikome, a pogotovo prirodi. Mi ne želimo naše probleme prebaciti nekom drugom, nego želimo da se ovo uradi po evropskim standardima i mjerilima”, istakao je Hodžić.

Podsjećamo, mještani i aktivisti od subote u blokadi drže odlagalište komunalnog otpada na Uborku kod Mostara, za koje tvrde da od početka prošle godine nema niti jedan potreban dokument za rad.

Oni traže sanaciju i zatvaranje odlagališta, te njegovo izmiještanje na novu lokaciju.

(Fena)