Tegeltija sa predstavnicima sindikata institucija BiH

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija održao je  je danas u Sarajevu prvi radni sastanak sa predstavnicima sindikata na nivou institucija BiH.

Na sastanku, na kome su učestvovali predsjednici Saveza sindikata policijskih organa Dragan Krvavac, Sindikata samostalnih državnih službenika i zaposlenika Lejla Čopelj i Sindikata uprave za indirektno oporezivanje Ana Mrnjavac, te ministri u Vijeću ministara BiH – finansija i trezora Vjekoslav Bevanda, bezbjednosti Fahrudin Radončić i pravde Josip Grubeša, razgovarano je mogućnostima iznalaženja rješenja za probleme s kojima se susreću zaposleni u zajedničkim institucijama BiH.

Predsjedavajući Tegeltija ovom prilikom je istakao  da je novi saziv Savjeta ministara opredijeljen za socijalni dijalog s ciljem  poboljšanja statusa radnika, te iskazao spremnost za otpočinjanje procesa kolektivnog pregovaranja. 

Tokom razgovora, predsjedavajući Tegeltija je naglasio da je neophodno da se prevaziđu nesporazumi i da se dođe do potpisivanja opšteg kolektivnog ugovora, koji predstavlja osnovu za regulisanje međusobnih odnosa i koji garantuje prava radnicima. 

Predsjedavajući Tegeltija je naglasio da je u ovom momentu prioritetno pitanje plata i pravednosti u raspodjeli istih. 

Na sastanku je dogovoreno da se u narednih deset dana formira radna grupa, koju će činiti predstavnici Vijeća ministara i sindikata na nivou institucija BiH, a koja će raditi na sistemskom rješavanju otvorenih pitanja.

Predstavnici sindikata ovom prilikom su iskazali zahvalnost na razumijevanju na koje su naišli, te istakli da će u narednom periodu nastaviti da, kroz partnerski odnos sa , saopšteno je iz Vijeća ministara BiH.

V. B.

(NovaSloboda.ba)