Javni poziv za prijavu učešća na „Mostarskom ljetu 2020“

Centar za kulturu grada Mostara, Narodno pozorište, Muzej Hercegovine Mostar,  Narodna biblioteka Mostar i Pozorište lutaka Mostar raspisali su  javni poziv za prijavu učešća na međunarodnoj kulturno-turističkoj manifestaciji „Mostarsko ljeto 2020“.

Pozivaju se ustanove, organizacije, udruženja i pojedinci da do 15. maja 2020. godine prijave programe za učešće na međunarodnoj kulturno – turističkoj manifestaciji „Mostarsko ljeto 2020“; koja će se održati u Mostaru od 12. juna do 25. jula 2020. godine.

U selekciju programa ulaze: pozorišne predstave, muzički koncerti, likovne izložbe, izložbe fotografija, izložbe istorijskih predmeta i drugih artefakata, promocije knjiga, radionice koje za predmet imaju afirmaciju umjetnosti, kulture i turizma,       drugi kulturno – turistički programi koji su svojom formom i sadržajem pogodni za promociju i afirmaciju kulture i turizma.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica čiji programi svojim sadržajem, kvalitetom i koncepcijom zadovolje umjetničke standarde manifestacije.

Selekciju programa vršiće petočlani žiri imenovan od strane organizatora.

Organizatori snose troškove tehničke podrške za programe.

Prijava mora obavezno sadržavati: prijavni obrazac, opis programa, od jedne do tri stranice teksta, podatke o autoru/autorima i učesnicima.

Ako se radi o pozorišnoj predstavi, prijava dodatno mora sadržavati i: podatke o autoru teksta i reditelju, izvod iz kritike i press clipping, Afišu/brošuru predstave, Plakat za predstavu. Video snimak predstave,

Rok za prijave traje do 15.05.2020. godine.

Kompletirane prijave slati na adresu:

„Javna ustanova Centar za kulturu Mostar“, Rade Bitange 13;

88 000 Mostar, sa naznakom „Prijava na Mostarsko ljeto“.

Oni čiji programi budu izabrani za učešće na manifestaciji, biće obaviješteni najkasnije do 20. maja 2020. godine.

(NovaSloboda.ba)