Mart u znaku brojnih akcija Unije studenata Univerziteta “Džemal Bijedić”

Unija studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” u ovom mjesecu planira realizovati niz projekata, inicijativa i aktivnosti, a prva je akcija čišćenja Univerzitetskog kampusa.

Potom slijedi Kurs pružanja prve pomoći, obilježavanje Svjetskog dana osoba s down sindromom – izložba slika djece i omladine s posebnim potrebama u kampusu Univerziteta i posjeta, te radionica u Centru za djecu i omladinu s posebnim potrebama “Los Rosales”, akcija davanja krvi na Mašinskom fakultetu i održavanje edukativne radionice: osnove poslovne komunikacije (pisanje biografije, CV-a, motivacionog pisma, aplikacije za posao) na Ekonomskom fakultetu.

U toku je akcija prikupljanja udžbeničke literature, te knjiga za obogaćivanje knjižnog fonda Univerzitetske biblioteke. Studenti mogu literaturu donirati svakim radnim danom u kancelariji Unije studenata.

Takođe, u martu nastaviće se i Studentska univerzitetska liga, te sportsko-rekreativni turniri, zatim nastavak saradnje s Narodnim pozorištem Mostar.

Posebno izdvajaju inicijative upućene prema Univerzitetu, fakultetima i univerzitetskim studiijima vezane za poboljšanje nastavnog procesa, koji se direktno odnosi na studente, kao i inicijativa prema Gradu Mostaru, odnosno Odjelu za privredu, komunalne i inspekcijske poslove za postavljanje prikladnih kanti za odlaganje otpada.

(NovaSloboda.ba)