Nove naredbe Kriznog štaba HNK-a

Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne pomoći Hercegovačko-neretvanskog kantona na danas održanom sastanku, sukladno naredbama Kriznog štaba federalnog Ministarstva zdravstva, donio je nove naredbe.

Ističe se kako se postupci nadzora putnika u međunarodnom saobraćaju kao odgovor na pojavu novog koronavirusa (COVID- 19), a koji su se primjenjivali prema svim putnicima koji dolaze s područja NR Kine, Italije, Južne Koreje i Irana, od sada primjenjuju na sve putnike koji dolaze iz Francuske, Njemačke i Španijee.

Građani Hercegovačko-neretvanskog kantona koji dolaze iz tih zemalja obavezni su javiti se svom izabranom porodičnom ljekaru radi izdavanja rješenja o obavezi izolovanja u trajanju od 14 dana.

Kantonalnom i gradskim/opštinskim sanitarnim inspektorima naloženo je da svim stranim državljanima sa stalnim ili privremenim boravkom u BiH koji ulaze u HNK iz tih zemalja propišu mjere ograničavanja kretanja na periodod 14 dana.

Preporučuje se građanima BiH i stranim državljanima sa stalnim ili privremenim boravkom u HNK-u da ne putuju u navedene zemlje, odnosno  NR Kinu, Italiju, Južnu Koreju i Iran, Francusku, Njemačku i Španijuu.

Naredba Kriznog štabaMinistarstva zdravstva, rada i socijalne pomoći HNK-a. kojom se nalaže da se u zdravstvenim ustanovama na području HNK-a obustave redovni specijalističko- konsultativni pregledi, a neophodni specijalističko-konsultativni pregledi obavljaju po procjeni specijalista, odnosi se na sve zdravstvene ustanove bez obzira na oblik vlasništva, kao i nosioce privatne prakse u HNK-a.

Nalaže se prevoznicima da pri prelasku granice koriste granične prelaze na kojima se stalno nalaze federalni granični sanitarni inspektori, kao što su granični prelazi GP Bijača, GP Gorica, GP Kamensko – Livno, GP Izačić, GP Orašje, te GP Šamac- Domaljevac. Vozači koji voze na dnevnoj bazi u zahvaćena područja koronavirusom po dolasku u HNK moraju biti u izolaciji do dolaska na sljedeći prevoz, te su po povratku ponovno dužni podvrgnuti se izolaciji. Slijedom navedenog, preporučuje se svim prevoznicima i drugim privrednim subjektima da ne odlaze u tu zemlju kako ne bi bili izloženi ograničenjima u saobraćaju. Ako odlazak ne mogu odgoditi, bitno je napomenuti da su poslodavci, posebno poslodavci u djelatnosti prevoza, dužni osigurati provođenje preventivnih mjera, dostupnost ličnezaštitne opreme, dezinfekcijskih gelova i sredstava za održavanje higijene ruku i kabine vozila. Takođe, neophodno je da se vozači telefonski jave svom porodičnom ljekaru, odnosno higijensko-epidemiološkoj službi nadležnog doma zdravlja  odmah po dolasku iz epidemiološki ugroženih zemalja, koji će ih uputiti o daljem postupanju.

Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoline HNK-a dužno je naložiti svim hotelima, hostelima i vlasnicima privatnih apartmana-iznajmljivačima da registruju dolaske gostiju-turista iz ugroženih zemalja NR Kine, Italije, Južne Koreje i Irana, Francuske, Njemačke i Španije, koji su posljednjih sedam do 14 dana boravili u ovim zemljama, te da odmah kontaktiraju nadležnog epidemiologa Zavoda za javno zdravstvo HNK-a.

Zabranjuje se obavljanje praktične nastave/prakse u zdravstvenim ustanovama na području HNK-a.

Javnost se upozorava da neprovođenje naloženih mjera radi sprječavanja širenja novog koronavirusa, podliježe prekršajnoj odgovornosti, jer je člaom 225. Krivičnog zakona Federacije BiH utvrđeno krivično djelo: prenošenja zarazne bolesti. Ovom odredbom, decidno je regulisano da ko ne postupi po propisima ili naredbama kojima nadležno tijelo zdravstvene službe određuje preglede, dezinficiranje, odvajanje bolesnika ili drugu mjeru za suzbijanje ili sprječavanje zarazne bolesti kod ljudi, pa zbog toga dođe do opasnosti od širenja  zarazne bolesti i do opasnosti prenošenja zarazne bolesti na ljude, biće kažnjen kaznom zatvora do jedne godine.

Osobe nad kojima se provode mjere s ciljem sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19) obavezne su striktno se pridržavati propisanih mjera jer će, u protivnom, protiv njih biti pokrenuti prekršajni, odnosno krivični postupci.

Svi koji imaju informacije da se pojedine osobe ne pridržavaju propisanih mjera dužni su obavijestiti nadležne epidemiologe ili nadležne sanitarne inspektore, odnosno Krizni štab Ministarstva zdravstva, rada i socijalne pomoći HNK-a.

Na kraju sastanka, Krizni štab je dobio novu naredbu kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, te će se o njoj očitovati najkasnije do petka.

(NovaSloboda.ba)