Vlada HNK-a: Uskoro drugi krug prijema pripravnika

Nastavljajući projekat zapošljavanja pripravnika, u sklopu koga je, u ovom mandatu, primljeno oko 600 mladih visokoobrazovanih osoba, Vlada HNK-a je, vodeći se ranije utvrđenim kriterijima, posebno socijalnim statusom kandidata, dužinom čekanja na evidenciji službe za zapošljavanje, te pripadnošću porodicama poginulih boraca, donijela Odluku o izboru pripravnika u 2020. godini.

Iako je bio planiran prijam 100 pripravnika, Vlada je, s obzirom na to kako se na javni poziv prijavilo oko 600 kandidata, učinila dodatne napore kako bi u prvom krugu bilo primljeno 50 posto više o planiranog broja, tj. umjesto 100 njih 150 pripravnika uzimajući u obzir, uz spomenute kriterije, i potrebu ravnomjernog prijema pripravnika s područja cijelog Hercegovačko-neretvanskog kantona, iz svih opština i gradova.

“U više navrata apelovano je na potrebu zajedničkog djelovanja s gradovima i opštinama u HNK-u, te istican jedinstven stav svih članova Vlade kako se samo zajedničkim naporima kantonalne i lokalnih vlasti (gradova i opština) mogu stvarati uslovi za prvo zapošljavanje mladih i njihov ostanak na našim prostorima. Nažalost, angažovanje jedinica lokalne samouprave, u izuzetno bitnom projektu zapošljavanje priparvnika, u najvećem je dijelu izostalo. Razumijemo nezadovoljstvo dijela kandidata koji u prvom krugu nisu primljeni, ali ponovo napominjemo kako su, u saradnji s Federalnim zavodom za zapošljavanje i Službom za zapošljavanje HNK-a, osigurana sredstva za prijem dodatnog, značajnijeg, broja pripravnika s Liste kandidata koji ispunjavaju uslove. Planirano je da kandidati, izabrani odlukom Vlade, u drugom krugu otpočnu obavljati pripravnički staž već u aprilu 2020. godine”, saopšteno je iz Vlade HNK-a..

(NovaSloboda.ba)