Uginuće ribe u Neretvi nije uzrokovano trovanjem iz deponije Uborak

Nakon izvršene inspekcijske kontrole, 23.11.2019.godine, na lokaciji laguna „Mostarskog jezera“ Neretva pod sumnjom da je došlo do pomora ribe od ispuštenih tehnoloških voda iz JP “Deponija“ Mostar, postupajući federalni inspektor je nakon izvršenog inspekcijskog nadzora, izvršio i uzorkovanje vode i uginule ribe.

“Na adresu Federalne uprave za inspekcijske poslove, 2.12.2019. godien, zaprimljen je izvještaj analize uzorkovane ribe sa Odjeljenja za Akvakulturu Veterinarskog Univerziteta u Sarajevu pod br:67/2019 od 29.11.2019. godine, u kome je navedeno da se na osnovu pregleda ne može utvrditi uzrok uginuća(trovanja i dr.), te da nisu uočeni klinički manifestni simptomi, koji bi ukazivali na prisustvo bolesti riba.

Na adresu inspekcije, 4.12.2019.godine, zaprimljen je izvještaj analize uzorkovane vode s navedenog lokaliteta, koje je uradila ovlaštena Agencija za vodno područje Save- Sarajevo pod br:60-1269-2/19 od 29.11.2019. godine, u kome se navodi da u uzorkovanoj vodi nisu detektovani organski polutanti”, stoji u saopštenu koje je potpisao šef Službe za insopekcijske poslove GU Mostar Hilmo Đidelija.

(NovaSloboda.ba)