Vanja Bjelica-Prutina predsjednica CIK-a BiH

Vanja Bjelica-Prutina od danas je predsjednica Centralne izborne komisije BiH.

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici provela proceduru izbora predsjednika, a izbor je vršen između dva člana CIK BiH iz reda srpskog naroda – Vanje Bjelica-Prutina i Jovana Kalabe. Nakon provedene procedure, CIK BiH je u skladu sa Poslovnikom o radu donio odluku da će dužnost predsjednice CIK BiH do 30. juna obavljati Bjelica-Prutina, saopšteno je iz CIK-a.

U skladu sa članom 2.6 Izbornog zakona BiH “Predsjednik Centralne izborne komisije BiH bira se iz reda članova Centralne izborne komisije BiH. Po jedan član Centralne izborne komisije BiH iz reda Hrvata, Bošnjaka, Srba, i član iz reda ostalih obavljaće funkciju predsjednika Centralne izborne komisije BiH po principu rotacije i to jedanput u sedam godina u trajanju od 21 mjesec”.

Iz CIK-a navode da će, zbog situacije u BiH u vezi sa pandemijom virusa COVID-19, a kako bi se spriječila mogućnost širenja, u narednom periodu sa medijima komunicirati putem saopćenja, e-maila i telefonskim putem. Obraćanje predsjednice CIK BiH medijima će biti upriličeno čim se za to steknu uslovi, navodi se.

(Fena)