Počinju vanredne mjere za odvoz smeća, čišćenje, pranje i dezinfekciju ulica i javnih površina

Naređuje se komunalnim preduzećima („Komos“ d.d. u stečaju, „Parkovi“ p.o  i „Komunalno“ d.o.o.) da odmah započnu aktivnosti na provođenju pojačanih vanrednih mjera odvoza smeća, čišćenja, pranja i dezinfekcije (gradskih ulica, trotoara, javnih stepeništa, trgova, javnih parkinga i ostalih popločanih i asfaltiranih površina) na području Grada Mostara, stoji u današnjoj naredbi komandanta Štaba Civilne zaštite Grada Mostara Ljube Bešlića.

Dezinfekciju navedenih površina potrebno je uraditi  po preporukama  Higijensko epidemiološke službe Doma zdravlja Mostar

Za provođenje ove naredbe odgovorni su rukovodioci navedenih pravnih osoba, a

nakon obavljene dezinfekcije dužni su podnijeti izvještaj o izvršenju naredbe članici stožera Civilne zaštite Grada, načelnici Odjela za privredne, komunalne i inspekcijske poslove.

Ova Naredba  stupa na snagu danom donošenja i ista će objaviti u „Službenom glasniku Grada Mostara”.

(NovaSloboda.ba)