Zbog korupcije: Direktor Granične policije BiH Zoran Galić suspendovao pet policijskih službenika

Direktor Granične policije BiH Zoran Galić danas je donio rješenje o privremenoj suspenziji iz Granične policije BiH za pet policijskih službenika, pripadnika Jedinice granične policije Brod i to: A. M., Č. S., P. B., I. D., i G. I.

Suspendovanim policijskim službenicima je stavljeno na teret da su na Međunarodnom graničnom prelazu Brod u noći 05./06. marta 2020. godine, u vremenskom periodu od 19,00 do 06,00 sati izvršili više koruptivnih djela na način što su u više navrata od osoba koje su prelazile državnu granicu, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, a da ne izvrše službene radnje koje su bili dužni izvršiti sukladno Zakonu o graničnoj kontroli BiH, zahtjevali i primili novac u neutvrđenom iznosu.

kako je saopšteno iz GP BiH, postoji osnovana sumnja da su navedenim radnjama suspendovani policijski službenici počinili težu povredu službene dužnosti iz člana 105. stava (1) tačke 23) i tačke 9) Zakona o policijskim službenicima BiH, tj. da su zloupotrebom službenog položaja narušili ugled policijskog organa. Takođe, postoji i osnovana sumnja da su navedeni policijski službenici počinili krivično djelo iz člana 217. stav 2. KZ BiH primanje mita i drugih oblika koristi, što je zadokumentovano od strane Centralnog istražnog ureda Granične policije BiH, pod nadzorom Tužilaštva BiH, a u skladu sa Naredbom Suda BiH.

Imajući u vidu da se moglo osnovano vjerovati da bi dalji ostanak osumnjičenih policijskih službenika štetio interesima službe, te da bi se negativno odrazio na ugled Granične policije BiH i ocjenu javnog mnjenja u kontekstu konkretnih dešavanja u BiH, direktor Granične policije iskoristio je svoja ovlaštenja iz Zakona o policijskim službenicima BiH i donio mjeru privremene suspenzije.

Suspenzija pet policijskih službenika će trajati do okončanja disciplinskog ili krivičnog postupka.

M. N.

(NovaSloboda.ba)