Tužilaštvo BiH će procesuirati sve pojave ugrožavanja zdravlja i bezbjednosti građana

Efikasno otkrivanje i procesuiranje svih krivičnih djela koja bi mogla ugroziti zdravlje i bezbjednost građana, a u vezi sa sprječavanjem i zaštitom širenja koronavirusa COVID-19, od izuzetne je važnosti, jer se pokazalo da neodgovorno i nezakonito ponašanje pojedinca, može prouzročiti nesagledivu štetu za građane.

Tužilaštvo BiH, zajedno sa partnerskim institucijama i agencijama za provođenje zakona, sa kojima ostvaruje suradnju, prati dešavanja iz svoje nadležnosti, vezana za počinjenje krivičnih djela, koja bi mogla dovesti u opasnost zdravlje i bezbjednost građana.

Procesuiranje krivičnih djela iz nadležnosti Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, koja se odnose na ugrožavanje zdravlja i bezbjednsoti građana, imaće prioritet u radu i hitnost u postupanju, a naročito kada su počinioci službene osobe.  

Nezakonito i neodgovorno ponašanje službenih osoba i pojedinaca, može prouzrokovati nesagledivu štetu, te je bitno da Tužilaštvo BiH, kao i sva druga nadležna tužilaštva u BiH, bez odlaganja procesuiraju počinioce.

Tužilaštvo BiH, poziva sve građane, da prijave nadležnim institucijama saznanja o svakom  nepoštivanju odluka nadležnih institucija, te neodgovornom i nezakonitom ponašanju, kako bi se spriječile i prevenirale posljedice ovih krivičnih djela, saopštno je iz Tužilaštva BiH.

M. N.

(NovaSloboda.ba)