Zabranjeno kretanje osobama do 18 godina i starijim od 65 godina

Osobama do 18 godina i starijim od 65 godina na području Grada Mostara od danas se zabranjuje kretanje, naredba je Štaba CZ, koju je potpisao komandant Ljubo Bešlić.

Za provođenje ove naredbe odgovorno je Ministarstvo unutrašnjih poslova – Policijska uprava Mostar.

Zadužuju se Ministarstvo unutrašnjih poslova – Policijska uprava Mostar da putem Operativnog centra civilne zaštite Grada Mostara izvještava Štab civilne zaštite Grada Mostara o svim preduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 31.03.2020.godine.

(NovaSloboda.ba)