Kantonalni štab CZ: Zabrana kretanja građana na području HNK-a od 18 od 5 sati

Krizni štab  CZ HNK-a izdao je danas naredbu o zabrani kretanja građana na području Hercegovačko-neretvanske županije od 18.00 do 5.00 sati.

Iz tačke 1. ove naredbe izuzimaju se svi zaposleni koji su uključeni u provođenju mjera  i aktivnosti rješavanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na  području HNK-a, kao i zaposleni kojima se postupak rada odvija u smjenama.

Realizovanje ove nardbe biće izvršeno sukladno kantonalnom propisu o javnom redu i miru.

Za provođenje ove naredbe odgovoran je ministar Ministarstva unutrašnjih poslova HNK-a.

Zadužuje se ministar MUP-a HNK-a da putem Kantonalnogoperativnog centra civilne zaštite izvještava Kantonalni štab civilne zaštite o svim preduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 22.3.2020. godine od 18.00 sati.

(NovaSloboda.ba)