Povećana dostupnost usluga porodične medicine Doma zdravlja Mostar

Ambulante Doma zdravlja Mostar rade svakim danom od 7 do 19 sati, a kako bi ovu uslugu još više učinili dostupnom korisnicima, od danas su u funkciji i i telefoni koje su zadužili svi ljekari porodične medicine tog doma zdravlja.

“Dakle, procedura je ista, i dalje zovete svoju ambulantu – u slučaju da ne možete dobiti, imate broj vašeg ljekara kao alternativu. S obzirom i da neki porodični ljekari trenutno ne rade, biće dostupni na navedene brojeve mobitela”, poručili su korisnicima iz Doma zdravlja Mostar, te ih zamolili da poštuju radno vrijeme.

Popis ambulanti i ljekara:

Ambulanta porodične medicine Balinovac 036 331 036 • dr. Stanija Tokmačija 063 731 350 • dr. Ranko Gačić 063 731 838 • dr. Minka Hadžiosmanović 063 731 971 • dr. Filip Ćubela 063 732 271

Ambulanta porodične medicine Rudnik 036 322 335, 063 685 040 • dr. Hidajeta Ćemalović 063 732 443 • dr. Ankica Mijić Marić 063 732 869 • dr. Anela Šušak 063 733 132 • dr. Monika Mikulić 063 751 146 • dr. Nikolina Soče 063 734 630 • dr. Senka Matić 063 772 678

Ambulanta porodične medicine Dom zdravlja 1; 036 335 581 • dr. Edita Sopta 063 736 614 • dr. Gordana Pivić 063 741 333 • dr. Amra Zalihić 063 741 481 • dr. Ivana Pavlović 063 741 977 • dr. Marin Puljić 063 733 961

Ambulanta porodične medicine Dom zdravlja 2; 036 335 550 • dr. Senada Vujica 063 742 621 • dr. Nikolina Brkić 063 743 312 • dr. Maja Vujica 063 744 181 • dr. Helena Čuljak 063 771 311 • dr. Biljana Milić 063 771 229

Ambulanta porodične medicine Dom zdravlja 3; 036 335 549 • dr. Boris Perić 063 746 075 • dr. Sandra Raič Ćavar 063 747 051 • dr. Ana Krezić 063 771 314

Ambulanta porodične medicine Stjepan Radić 036 325 743 • dr. Edita Černy Obrdalj 063 496 764 • dr. Marina Milić 063 771 959 • dr. Doris Martinović (Koledž ujedinjenog svijeta) 063 772 721 • dr. Zejna Hadžiosmanović 063 748 814 • dr. Marnela Palameta 063 749 117

Ambulanta porodične medicine Bijeli Brijeg 036 343 700 • dr. Divna Šilić 063 756 244 • dr. Vanja Turudić 063 771 309

Ambulantaporodične medicine Centar 2 036 347 881 • dr. Nina Pinjuh Markota 063 758 881 • dr. Lamia Pehar Bubalo 063 769 828 • dr. Andrea Bilić 063 771 313 • dr. Lenka Matić 063 772 714

Ambulanta porodične medicine Cim 036 341 782 • dr. Vlatko Stapić 063 771 294 • dr. Nikolina Raič 063 771 297 • dr. Melita Golubica (Cim/Goranci) 063 771 298

Ambulanta porodične medicine Polog – preusmjerena na Ambulantu Balinovac 036 331 036 • dr. Sandra Brajković 063 735 087

Ambulanta porodične medicine Kruševo 036 486 260 • dr. Renata Pehar 063 771 269

Ambulanta porodične medicine Potoci 036 345 420 • dr. Sanja Đurasović 063 771 275

Ambulante porodične medicine Jasenica i Baćevići preusmjerene na ambulantu Rodoč 036 350 218 • dr. Sanja Golubović 063 771 307 • dr. Ana Pušić 063 771 308 • dr. Anđela Pupić 063 771 964

Ambulanta porodične medicine Buna 036 480 507 • dr. Josip Bojčić 063 771 310 • dr. David Ćavar 063 497 725

Ambulanta porodične medicine Ilići 036 329 571 • dr. Zlatko Šantić 063 771 312

(Fena)