U BiH izdato 9.037 rješenja o izolaciji, sankcionisano 249 osoba

Zbog prevencije širenja koronavirusa u Bosni i Hercegovini je izdato ukupno 9.037 rješenja o izolaciji. Dosad je izvršeno 3.865 kontrola, od čega 212 osoba nije nađeno na adresi, odnosno ne poštuje izolaciju, a sankcionisano je 249 građana.

To je navedeno u izvještaju Koordinacionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje o broju kontrolisanih osoba kojima je određena izolacija i broju izdatih prekršajnih naloga zbog nepoštivanja odluka nadležnih inspekcija.

Kako je navedeno, MUP Republike Srpske je izdao 6.085 rješenja o izolaciji, policija je obavila 1.010 kontrola, a od toga 75 osoba ne poštuje mjere izolacije i nije nađeno na adresi, dok je za 18 osoba izrečena prekršajna mjera.

U Kantonu Sarajevo je izdato 727 rješenja o izolaciji, a utvrđeno je da 60 osoba ne poštuje mjere izolacije, dok je u Unsko-sanskom kantonu izdato 1.652 rješenja o izolaciji, bilo je 1.057 kontrola, a 27 osoba ne poštuje mjere.

U Posavskom kantonu je izdato 313 rješenja o izolaciji, bilo je 13 kontrola, i svi poštuju izolaciju.

U Tuzlanskom kantonu izdato je 4.314 rješenja o izolaciji, kontrola je bilo 612, a izolaciju poštuje 562, dok ih 45 ne poštuje. 

U Zeničko-dobojskom kantonu izdato 2.145 rješenja o izolaciji i nema nepoštivanja, a također i u Bosansko-podrinjskom kantonu izdato je 107 rješenja o izolaciji i nema nepoštivanja.

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu izdato je 502 rješenja o izolaciji, izvršeno je 413 kontrola, četiri osobe ne poštuju izolaciju, a protiv njih je izrečena prekršajna mjera.

U Zapadno-hercegovačkom kantonu izdato je 133 rješenja o izolaciji i nema nepoštivanja, a i u Kantonu 10 izdato je 152 rješenja o izolaciji i nema nepoštivanja.

Policija Brčko distrikta izdala je 51 rješenje o izolaciji, bilo je 34 kontrola, a jednoj osobi je izdata prekršajna mjera.

Za Srednjobosanski kanton nema podataka, saopšteno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.