Štab CZ Grada Mostara: Otvorene telefonske linije Domova zdravlja moraju građanima biti dostupne 24 sata

Štab CZ Grada Mostara izdao je naredbu zdravstvenim ustanovama na području Grada Mostara – Domovi zdravlja da otvore telefonske linije za građane, koje moraju biti javno objavljene i dostupne 24 sata, u svrhu pružanja  zdravstvenog savjetovanja i psihosocijalne pomoći.

Za provođenje ove naredbe odgovorni su Domovi zdravlja Mostar.

Zadužuju se Domovi zdravlja Mostar da putem Operativnog centra civilne zaštite Grada Mostara izvještavaju Štab civilne zaštite Grada Mostara o svim preduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, stoji u saopštenju koje je potpisao komandant Štaba CZ Grada Mostara Ljubo Bešlić.

(NovaSloboda.ba)