Dopuna naredbe Štaba civilne zaštite Grada Mostara

Štab civilne zaštite Grada Mostara donio je dvije dopune naredbe od 20. marta ove godine.

Svi pravni subjekti kojima je dopušteno radno vrijeme do 18 sati dužni su osigurati radno vrijeme do 17 sati, kao i protivepidemijske mjere socijalnog distanciranja koje nalažu izbjegavanje bliskog ličnog kontakta u razmaku od najmanje dva metra u zatvorenom prostoru i jedan metar na otvorenom prostoru.

Druga dopuna odnosi se na zabranu kretanja osobama do 18 godina i starijim od 65 godina na području Grada Mostara, iz koje se izuzimaju onkološki i teži bolesnici kojima je potrebna redovna medicinska terapija u zdravstvenim ustanovama, saopštio je danas Štab civilne zaštite Grada Mostara.