EU će pomoći BiH u obezbjeđivanju medicinske opreme i ublažavanju posljedica COVID-19 na ekonomiju

EU razmatra dva načina pružanja pomoći BiH, koja uključuju brzu podršku u obezbjeđivanju medicinske opreme u vrijednosti do 7 miliona eura, kao i srednjoročno prilagođavanje i primjenu podrške EU u iznosu do 50 miliona eura za programe ekonomskog razvoja.

“Evropska unija je i u prošlosti bila uz Bosnu i Hercegovinu, kao što je to bio slučaj sa našom pomoći za oporavak od posljedica poplava u 2014. godini. Hitne mjere, koje trenutno preduzimamo, vezane su za prioritetnu medicinsku opremu, oko čega smo u kontaktu sa UNDP-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom. To uključuje zalihe za bolnice i slično. Takođe, radimo na oslobađanju sredstava u vrijednosti do pet miliona eura za istu ovu namjenu, a koja bi bila dostupna kasnije, nakon što BiH potpiše finansijski sporazum IPA 2020”, izjavio je ambasador EU u BiH Johann Sattler.

U saradnji sa partnerima, takođe, radi na prilagođavanju tekućih i planiranih programa/projekata ekonomskog razvoja (kao što su programi podrške biznisima, poljoprivredi, te malim i srednjim preduzećima), kako bi doprinijeli ublažavanju posljedica koronavirusa COVID-19 po privredu u BiH.

(NovaSloboda.ba)