Održana vanredna sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH, sa sedam ‘za’ i tri ‘protiv’,  je utvrdio Nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH, nadležnom za njegovo predlaganje.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2020. godini iznose 996.000.000 KM, koliko iznose i ukupni rashodi. Servisiranje vanjskog duga iznosi 807.552.932 KM i manje je za oko 18,2 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora donio je Odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period april – juni 2020.

Ovom odlukom odobrava se privremeno finansiranje institucija Bosne i Hercegovine za drugi kvartal 2020. godine u iznosu 241.500.000 KM, što predstavlja četvrtinu sredstava odobrenih za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donio je Odluku o privremenom zatvaranju međunarodnih graničnih prijelaza u zračnom saobraćaju za promet putnika u Bosni i Hercegovini. 

Ovom odlukom zatvaraju se granični prijelazi  na aerodromima za putnike a ostaju samo prelazi za kargo saobraćaj. Odluka stuopa na snagu 30. marta u 06.00 sati.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova, donio je Odluku o privremenom prekidu izdavanja viza u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (DKP) Bosne i Hercegovine.

Zbog vanrednih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19 u BiH se privremeno obustavlja izdavanje viza (C i D) u svim DKP-ima BiH u svijetu.

Izuzetak su vize koje se mogu izdati u naročito opravdanim slučajevima kada je to od interesa za zaštitu sigurnosti BiH, javnog poretka, javnog reda i mira, javnog zdravlja ili drugih razloga koji proističu iz međunarodnih obaveza BiH. U ovom slučaju, viza se može izdati isključivo uz prethodnu pisanu saglasnost Ministarstva spoljnih poslova BiH. 

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o dopuni Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu uz prihvaćenu korekciju ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine a odnosi se na  „Strance koji imaju posebnu dozvolu za ulazak u Bosnu i Hercegovinu, boravak ili tranzit kroz Bosnu i Hercegovinu izdanu od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine“.

Zadužen  je ministar sigurnosti BiH  da obavi razgovor s resornim ministrom iz Republike Hrvatske na temu privremenog zatvaranja manjih graničnih prijelaza.   

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo je Odluku o određivanju graničnih prijelaza za prijevoz robe u drumskom saobraćaju u tranzitu kroz Bosnu i Hercegovinu.

Odlukom se određuju granični prijelazi između Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Srbije i Crne Gore za prijevoz robe u tranzitu i putni pravci kojima je dozvoljeno kretanje teretnih motornih vozila registriranih u drugim državama u tranzitu kroz BiH, kao mjera sprečavanja i suzbijanja širenja zarazne bolesti prouzrokovane novim virusom korona.

Granični prijelazi kojima se odvija tranzitni saobraćaj preko BiH s Republikom Hrvatskom su Bijača – Nova Sela, Bosanska Gradiška – Stara Gradiška, te Bosanski Šamac – Slavonski Šamac, sa Republikom Srbijom je Rača – Sremska Rača, a s Crnom Gorom je Klobuk – Ilino Brdo.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povrata već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane virusom korona.

Riječ je o maskama za lice, rukavicama, sredstvima za dezinfekciju, zaštitnim odijelima za medicinsko osoblje, kao i respiratorima i drugoj neophodnoj opremi  u borbi protiv virusa korona. 

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH o regionalnim mjerama za olakšavanje prometa vitalnih proizvoda usljed krize uzrokovane virusom korona.

Ove mjere će omogućiti lakši promet roba između CEFTA strana, a nastale su na prijedlog Sekretarijata CEFTA-e, Savjeta za regionalnu saradnju, Transportne zajednice, Generalnog direktorata za susjedstvo i proširenje (DG NEAR) i Generalnog direktorata za porez i carine (DG TAXUD).

Ove institucije preporučile su da zemlje članice CEFTA-e sačine popis uvedenih trgovinskih mjera, te da formiraju listu osnovnih proizvoda važnih za stanovništvo i pripreme popis graničnih prijelaza otvorenih za teretni transport. Proizvodi sa ove liste će na određenim graničnim prijelazima među zemaljama CEFTA-e biti tretirani kroz tzv. zelenu prioritetnu traku, što će omogućiti lakši promet roba u novonastaloj situaciji usljed epidemije korona virusa.

(Fena)