Nove naredbe Kantonalnog štaba Civilne zaštite HNK-a

Kantonalni štab civilne zaštite HNK-a donio je nove naredbe.

Naređuje se opštinskim/gradskim štabovim civilne zaštite da odrede smještajne kapacitete za lakše i srednje teške oboljele od koronavirusa (COVID 19) u saradnji s opštinskim strukturama. Smještajne kapacitete odrediti prema broju stanovnika, može biti jedan ili više objekata (hotel, motel, i sl.).

Naređuje se mobilnim timovima koji su se stavili na raspolaganje opštinskim/gradskim stožerima civilne zaštite, za pomoć starijim osobama od 65 godina, da u saradnji s opštinskim/ gradskim štabovima civilne zaštite, organizuju svoj rad pružanja pomoći (podizanje novca s banke, podizanje mirovine, kupovanje artikala za svakodnevnu upotrebu – hrana, sredstva za higijenu i drugo).

(NovaSloboda.ba)